Swordia

Full Version: Skrypty Elf Bot 8.6
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
Witam pokaże wam kilka skryptów do Elf Bot 8.6.

Uhanie od 80% HP:
auto 100 if [$hppc < 80] useoncreature 3098 self

Manasowanie do 80% Many:
auto 100 if [$mp< 80 && $hppc > 70] useoncreature 3169 self | wait 150

Zakladanie Might Ringów (cały czas):
auto 200 equipring 2986

Haste (Utani Hur):
auto 200 haste

Strong Haste (Utani Gran Hur):
auto 200 stronghaste

Bardzo przydatny Anty Lag:
auto 500 listas "Ruszaj sie!" | if [$standtime >= 20000] movene | wait 20000 | movesw | wait 20000 | movee

Bicie SD śmierci gdy mamy więcej niż 70% hp:
auto 200 if [$hppc > 70] useoncreature 3093 target | wait 150
Uwaga! możemy zmienić ID runy.

Skilowanie m lvl'a.
auto 100 if [$mp => xxxx] say 'Utamo Sankti'
Uwaga!W miejsce "xxxx" wpisujemy od ile Many ma nam używać czaru.

Utamo Exori. Wbija nam gdy inny gracz jest na naszym widoku.
auto 10 ifplayeronscreen {say "Utamo Exori | wait 15000}

Bardzo przydatny skrypt, gdy mamy mniej niż 20k many postać zatrzymuje się i manasuje sie do 63k many.
Oczywiście ilość many można zmienić:
auto 200 if [$mp >= 62000 && $caveboton == 0] { setcavebot on } | if [$mp <= 20000 && $caveboton == 1] { setcavebot off }

Wyłączanie Targetingu i Cavebot'a. Przydatne jeśli nas ktoś bije gdy jesteśmy na bocie, i właśnie widzimy że nas ktoś bije:
if [$targetingon || $caveboton] {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Paused' | settargeting off | setcavebot off | stopattack | end

Teraz też bardzo przydatny skrypt, gdy bot widzi jednego potwora bije SD, a gdy widzi 2 (lub wiecej) potworów bije UE.Bije Ue tylko wtedy gdy niema innego gracza na ekranie.
auto 500 if [$monstersaround.3 <= 1 ] { if [$target] { useoncreature 3093 target } } else ifnoplayeronscreen { if [$mp >= 3000 && $hppc > 70] { if [$monstersaround.3 >= 0] { say 'Exevo Gran Mas Frigo' } } }
Uwaga!Oczywiście można zmienić Id Sd i Ue.

Chodzenie po fieldach:
allowwalk 2104 2102 2103
Uwaga!Oczywiście można dopisać ID innego fielda.

Alarm Pk. Gdy nas ktoś bije włącza się alarm.
auto 2000 listas 'AlarmPK' | if [$attacker.isplayer == 1] {playsound 'playeronscreen.wav' | flash}

Anty RS. Gdy postać na bocie wbije nam jednego fraga, automatycznie wyłącza się Targeting i Cavebot.
auto 100 if ?$curmsg.content ? 'the murder of'] {say 'reccccc' | wait 2000 | xlog } | listas 'Anty RS' | setcolor 300 400 500 |

Anty Push. Wyrzuca pod nas 50 might ringów.
auto 200 dropitemsxyz $posx $posy $posz 2986

Teraz podam dwa skrypty. Bardzo przydatne na pvp. Są to skrypty wrzucaniu might ringów gdy mamy więcej niż "xxxx" HP, A gdy mamy mniej niż "xxxx"HP to automatycznie wrzuca nam Enegry Ringa.

MR: auto 200 hphigher xxxx equipring 2986
ER: auto 200 hplower xxxx equipring 2989
Uwaga! Musimy mieć Enegry Ringa na widoku w swoim BP.

Manasowanie gdy niema potwora na ekranie, W tym przypadku jest to belzebub:
auto 100 isnotonscreen 'Belzebub' if [$mp < 63000 && $hppc > 70] useoncreature 5542 self | wait 200

Auto Target:
auto 200 attack target

Exori Sim, gdy mamy więcej niż 70% HP:
auto 200 isattacking if [$target.hppc <= 101 && $hppc >= 70] {say Exori Sim}

Exori Val, gdy mamy więcej niż 60% Many:
auto 100 if [$mppc => 60] say 'exori val'

Nakładanie ss'ów śmierci:
auto 200 equipammy 3019

Nakładanie ss'ów świętości:
auto 200 equipammy 5233

Manasowanie kogoś gdy mamy więcej niż 70% Hp.
auto 100 if [$hppc > 70] useoncreature 5542 target

Otwieranie Bp z Might Ringami, musimy mieć MR poukładane 19-19.
auto 200 if [$itemcount.2986 == 0] openitem 2792

Anty Kick
auto 1000 listas 'Anty-Kick' | if [$ss != 1] {if [$sstime != 0] set $ss 1} | if [$connected != 1 && $ss == 1] {wait (20 * 60 * 1000) | reconnect | wait 2000 | openbpitem | set $ss 0} | if [$connected != 1 && $ss != 1] {reconnect | wait 2000 | openbpitem}

Robi zdjecie/ss'a gdy awansujemy:
auto 100 dontlist | foreach 'newmessages' $v if [$v.color == 33516287 && $v.content ? 'You advanced'] savescreen

Teraz fajny skrypt, gdy podnosi eq/itemki z pod siebie.
auto 200 listas 'Free Items' | pickupitems 0

Utani Tempo Hur gdy się skończy.
auto 100 if [$hasted == 0 && $monstersaround.8 == 0 && [$playersaround.8 == 0] say 'Utani Tempo Hur'

Dodawanie ładunków do broni.
auto 600000 useoninventoryitem X Y
X- id ladunku
Y- id bron
Uwaga! Ładunki muszą być w otwartym Bp lub w miejscu strzał.

Zakładanie Magic Shootów.
auto 4000 equipbelt 4490

mansowanie gdy niema potworków na ekranie.
auto 200 listas Manasowanie Jak 0 Moobow | setcolor 255 0 204 | if [$monstersaround.4 == 0 && $mppc <= 99] useoncreature 5542 self

Otwieranie potworków.
auto 500 listas Loot | setcolor 4 98585 55758 | opengrounditem XXXX | wait 2000
Uwaga! W miejscu "XXXX" wstawiamy ID ciała potwora.

Skrypty będą uzupełniane, proszę pisać jakich wam brakuje.

Pozdrawiam Szybki
Początkującym na pewno się przydaSmile
No no , Przydały sie skrypty Smile Czekam na kolejne Wink Pozdrawiam

Miki Smile
Bardzo ładnie i trzymaj tak dalej
Czekamy na więcej skryptów, dobra robota Wink prosiłbym jeszcze o skrypta do 'utani tempo hur'
auto 100 if [$hasted == 0 && $monstersaround.8 == 0 && [$playersaround.8 == 0] say 'Utani Tempo Hur'
ma ktoś ładowanie broni ładunkami ? Z góry dzeki
auto 600000 useoninventoryitem X Y
X- id ladunku
Y- id bron

Ladunek musi byc w otwartym bp! lub na strzale Tongue
Dzięki Wielkie.

Pozdrawiam
A masz sprawdzonego skrypta na nozyka żeby ucinał skórki z mobów
Pages: 1 2 3 4
Reference URL's